samtaler     veiledning     terapi

HVA KAN JEG TILBY?


Individualterapi

Samtale og øvelser for å øke bevissthet om egne mønstre, tanker, kropp og følelser.

Hjelpe deg til å kunne ta nye, gode valg i livet ditt.

Øke awareness og oppmerksomt nærvær.

Veiledning

Veiledning til Gestaltterapeuter. Gir godkjent PFO timer

Gruppeveiledning på arbeidsplassen for å øke fagligheten, forebygge utbrenthet og sekundær traumatisering. Skape et bedre arbeidsmiljø.

Individuell veiledning for ledere og mellomledere.

Kurs

Stressmestringskurs for bedrifter.

VIVAT kurs i førstehjelp ved selvmordsfare.