samtaler     veiledning     terapi

Som terapeut, personalansvarlig eller en god venn.
Hvordan takle den vanskelige samtalen.

Vi arrangerer workshop/kurs med temaet.


Den vanskelige samtalen

Rus, selvmord, overgrep og vold.

Mål for kurset er økt bevissthet, økt trygghet og handlingsrom i møte med vanskelige temaer.

Gjennom øvelser og refleksjoner skal vi trene på å spørre direkte, være lyttende og avslutte samtalen på en trygg måte.


Det vil bli brukt gestalt som metode.


Kurset gir 4 PFO timer, kategori B.
Ta gjerne kontakt for kurstider og informasjon.


Mvh
Siw Rylander
Gestaltterapeut MNGF
SE traumeterapeut
Vivat kursleder (Førstehjelp ved selvmordsfare)
Tlf: 93435244


Camilla Weedon
Gestaltterapeut MNGF
Sertifisert gestaltveileder
Vivat kursleder (Førstehjelp ved selvmordsfare)
Tlf: 47233719